15/12/2021

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας οι άρρενες μαθητές που γεννήθηκαν το έτος 2004 καλούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες από 2 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2022.

Κάτωθι σας γνωστοποιούμε τις οδηγίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής.

Οδηγίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής