ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ: 2022-2023

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας μπορούν να συναντούν τους καθηγητές του Σχολείου και να ενημερώνονται κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να προσέλθουν στο Σχολείο, μπορούν να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με τους καθηγητές κατά τις ίδιες ώρες.Σύσταση Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Αξιότιμοι γονείς/κηδεμόνες

σας ενημερώνουμε για τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου Γονέων και Κηδεμόνων, μετά τη συνεδρίαση των νέων μελών του την 29η Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτά προέκυψαν από τις εκλογές στις 22/12/ 22 και η οποία έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ανδριωμένου Αγγελική

Αντιπρόεδρος: Θωμάς Σπυρίδων

Γενική Γραμματέας: Μπραέσα Αναστασία

Αναπληρωτής Γραμματέας: Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Ταμίας: Τζαρής Μιχαήλ

Έφορος: Μουράτης Αναστάσιος

Μέλος: Sapariuc Ramona

Μέλος: Λάζαρη Αλεξάνδρα

Μέλος: Παπαδοπούλου Αριστέα

Αναπληρωματικό Μέλος : Λάσκου Γεωργία

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Λουδάρου Αννα

Kalamboia Tinka

Mema Edmond